Płatność za terapię grupową (10 spotkań po 120 min)

2,000.00 

To jest link przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób, które przeszły rozmowę kwalifikacyjną do grupy i otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania.
Jeśli nie otrzymałeś/aś takiego potwierdzenia, a chcesz wziąć udział w terapii grupowej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami i zapisz się na spotkanie wstępne.

Dokonanie płatności za udział w terapii grupowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Grupy Terapeutycznej. Bardzo proszę zapoznaj się z tym regulaminem (znajdziesz go poniżej).

Available on backorder

Category:

Description

Program terapii grupowej oparty jest o najnowocześniejszą wiedzę naukową na temat kompulsywnych zachowań seksualnych oraz autorskie metody profesora Mateusza Goli. Praca nastawiona jest głównie na zrozumienie indywidualnych funkcji i mechanizmów nałogowego korzystania z pornografii, intensywną i konstruktywną zmianę sposobu myślenia o problemie, dostarczenie narzędzi radzenia sobie z nim oraz możliwie szybkie rozpoczęcie zmian z możliwością wzajemnego dzielenia się tym doświadczeniem.

Celem tej wspólnej pracy jest ograniczenie lub całkowite zaprzestanie nałogowych zachowań (w zależności od indywidualnych predyspozycji), zidentyfikowanie i rozwój zdrowych i satysfakcjonujących zachowań seksualnych oraz wypracowanie poczucia kompetencji i sprawczości w kontekście swojej seksualności, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami oraz kształtowania poczucia satysfakcji i zadowolenia z codziennego życia w celu redukcji ryzyka nawrotów.

Dodatkowe informacje znaleźć można tutaj.

 

Regulamin Grupy Psychoterapeutycznej

 1. Uczestnictwo: Uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej jest dobrowolne, jednak warunkiem przystąpienia do grupy jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Zasady te służą ochronie praw wszystkich uczestników i tworzeniu bezpiecznego środowiska do prowadzenia terapii grupowej.
 2. Prawa i Obowiązki: Każdemu członkowi grupy przysługują prawa równego traktowania oraz obowiązki, które wynikają z ustaleń grupy.
 3. Zasada Poufności: Wszystko, co zostaje powiedziane w grupie, pozostaje w grupie. Poufność jest fundamentalną zasadą pracy grupowej. Jedynymi danymi osobowymi jakie należy udostępnić innym uczestnikom jest swoje imię. Każdy z uczestników zobowiązuje się do nie zadawania pytań ani do nie podejmowania działań dążących do uzyskania od pozostałych uczestników ich danych osobowych.
 4. Czas i miejsce spotkań: Spotkania grupy psychoterapeutycznej odbywają się poprzez komunikator internetowy, w ustalone wcześniej dni o ustalonych godzinach i trwają 120 minut.
 5. Warunki techniczne uczestniczenia: Każdy z uczestników zobowiązuje się do zadbania o sprawne połączenie internetowe na czas spotkania oraz działający mikrofon i kamerę. Podczas całego spotkania każdy z uczestników zobowiązuje się do utrzymania połączenia wideo i nie wyłączania kamery internetowej. Każdy z uczestników zobowiązuje się do odbywania spotkań w miejscu, które zapewnia pełną poufność i bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom tzn. dba o to, by w pomieszczeniu, w którym się znajduje, nie przebywały osoby postronne.
 6. Obecność na spotkaniach: Regularna obecność na spotkaniach jest kluczowa dla procesu terapeutycznego. W przypadku nieobecności prosimy o wcześniejsze powiadomienie terapeuty mailowo (kontakt@mateuszgola.pl)
 7. Punktualność: Prosimy o połączenie na czas. Spóźnienie może zakłócać przebieg sesji.
 1. Aktywne uczestnictwo: Zachęcamy do aktywnego udziału w sesjach, dzielenia się własnymi doświadczeniami i uczuciami, jednak nie ma przymusu mówienia. Podczas zabierania głosu na spotkaniach każdy z uczestników zobowiązuje się do zadbania o nie przekraczanie czasów wypowiedzi, tak, aby pozostali uczestnicy również mogli się wypowiedzieć.
 2. Przygotowanie do spotkań: Każdy z uczestników obowiązuje się zapoznać z materiałami dostarczonymi przed poszczególnymi spotkaniami oraz dołożyć wszelkich starań aby wykonać zadania na dany tydzień. 90 – 95% powodzenia w osiąganiu celów terapeutycznych zależy od pracy własnej na co dzień. Spotkania grupowe to pozostałe 5-10% potrzebne do zrozumienia mechanizmów problemu, wyznaczenia kolejnych etapów do przejścia i dostarczenia narzędzi umożliwiających przejście tych etapów.
 3. Zakaz używania substancji psychoaktywnych: Należy unikać przychodzenia na sesje pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Korzystanie z substancji podczas spotkań skutkować będzie wydaleniem z grupy.
 4. Zakaz przeglądania Internetu w trakcie spotkań: Każdy z uczestników zobowiązuje się, do pełnej obecności w trakcie spotkań grupy. Oznacza to, że nie będzie trakcie sesji przeglądał żadnych treści w Internecie, ani korzystał z komunikatorów internetowych. Zalecamy, aby jedynym otwartym oknem było okno ze spotkaniem grupowym oraz ewentualnie aplikacja do prowadzenia notatek własnych.
 5. Postępowanie w przypadku kryzysu: W przypadku kryzysu lub załamania emocjonalnego między spotkaniami lub podczas sesji terapii grupowej, należy skontaktować się z obowiązującym w kraju przebywania numerem kryzysowym (w Polsce jest to numer 999 – pogotowie ratunkowe lub 112 – jednolity numer alarmowy dla całej Unii Europejskiej).
 6. Płatności: Płatność za cały cykl 10 spotkań grupy odbywa się drogą elektroniczną, z góry, przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.
 7. Wcześniejsze zakończenie uczestnictwa: Decyzja o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu uczestnictwa w grupie powinna być podejmowana wspólnie z terapeutą, aby umożliwić odpowiednie zamknięcie procesu terapeutycznego. W przypadku wcześniejszego zakończenia terapii nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 1. Możliwość późniejszego dołączenia: Grupa ma charakter zamknięty. Można do niej dołączyć jedynie na pierwszym i drugim spotkaniu.
 2. Szacunek i bezpieczeństwo: Każdy członek grupy zobowiązany jest do okazywania szacunku pozostałym uczestnikom. Należy unikać krytyki, oceniania czy dawania nieproszonych rad.
 3. Prowadzenie Spotkań: Spotkania prowadzone są przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje. Wszelkie informacje uzyskane podczas spotkań są chronione tajemnicą zawodową, również informacja o tym, że dana osoba korzysta z terapii. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy członek grupy stanowi zagrożenie dla życia swojego lub innych.
 4. Sprawy administracyjne: Wszystkie pytania administracyjne (np. dotyczące dostępu do materiałów terapeutycznych, lub komunikatorów internetowych) proszę kierować na adres: m.wizla@student.uksw.edu.pl