Spotkania Indywidualne w języku polskim (50 min)

Wszystkie spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

UWAGA:
Najbliższe dostępne terminy rozpoczęcia terapii indywidualnej z Prof. Mateuszem Golą to Maj 2024.

Najbliższe dostępne terminy rozpoczęcia terapii indywidualnej z Magdaleną Wizłą (pracującą pod stałą superwizją Prof. Mateusza Goli) to Kwiecień 2024.  

W przypadku chęci odbycia jednorazowej konsultacji prosimy o kontakt mailowy (będziemy informowali o zwalniających się terminach).

 

 Zachęcamy równeiż do sprawdzenia aktualnie dostępnych grup terapeutycznych oraz kursów online.

Profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz profesor w Institute for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, specjalista w zakresie neuronauki, szczególnie uzależnień behawioralnych (np. od pornografii, zachowań seksualnych, gier komputerowych, czy hazardu) i skutecznej zmiany nawyków.

Od 2009 roku pracuje jako psychoterapeuta. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz International Institute for Trauma and Addiction Professionals. Pomaga głównie osobom z nałogami, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi. 

Współzałożyciel PredictWatch, firmy rozwijającej technologie wspierające osoby uzależnione w utrzymaniu abstynencji oraz pozwalające na wczesną predykcję nawrotów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Autor 3 patentów i ponad 120 publikacji popularnonaukowych i naukowych w tak prestiżowych czasopismach, jak: “Lancet Psychiatry”, „Nature Neuropsychopharmacology”, “World Psychiatry”, „Journal of Behavioral Addiction”, czy „Journal of Sexual Medicine”. Prace te przyczyniły się do umieszczenia przez Światową Organizację Zdrowia kompulsywnych zachowań seksualnych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Laureat szeregu prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe i popularyzację wyników badań dotyczących mózgu. 

W Polsce rozpoznawany z udziału w programie The Brain. Genialny umysł emitowanego przez Polsat w latach 2016–2017 oraz z licznych wystąpień medialnych popularyzujących najnowsze odkrycia neuronauki. Prowadzi szkolenia z zakresu zastosowania najnowszej wiedzy o mózgu w praktyce klinicznej oraz kształtowania zdrowych nawyków w codziennym życiu.

Magdalena Wizła – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Bardzo bliskie są mi również podejścia tak zwanej trzeciej fali szczególnie terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy) , a także różne techniki wywodzące się z podejść kontemplacyjnych: uważności (Mindfulness) lub współczucia (Compassion). Ciągle zdobywam nową wiedzę i rozwijam nowe umiejętności, by korzystać ze skutecznych, opartych o dowody naukowe technik terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SZPZLO Warszawa Praga-Północ, a także prowadząc psychoterapię indywidualną w Centrum Psychoterapii HELP i poradni psychoterapeutycznej Nowy Początek.

W pracy jest dla mnie najważniejsze indywidualne podejście do klienta/ki. Kładę duży nacisk na to, by empatycznie zrozumieć emocje i myśli klienta w danej sytuacji, tak aby elastycznie dobierać najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne. Niezwykle ważna jest dla mnie autonomia klienta/ki – swoja rolę postrzegam jako pomoc w odkryciu tego, co dla niego/ej jest ważne, a następnie wsparcie w realizowaniu jego/ej osobistych wartości w życiu.

Jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowałam specjalność z neuropsychologii klinicznej. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską na temat kompulsywnego zaburzenia seksualnego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i odbywam staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) będącego członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Proacuję pod regularną superwizją Prof. dr hab. Mateusza Goli stosując opracowane przez niego metody i podejście terapeutyczne.